Csak elkezdeni lehet, befejezni nem

Beszélgetés Szabados Zsuzsannával az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület tevékenységéről

Milyen szerepet tölt be a régió életében a védjegyrendszer? Milyen eredményeket tudnak felmutatni?

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület legfőbb célja a helyi társadalmi és gazdasági fejlődés támogatása, a helyi termékek, szolgáltatások és turisztikai kínálat népszerűsítésén keresztül.

Próbáljuk az együttműködéseket generálni, aktivizálni, hogy erősödjön a térség gazdasága. Több mint 250 egyesületi és hálózati tagunk van, ami 300-nál több különböző partneri együttműködést jelent. Több kiemelt projektet is megvalósítottunk az utóbbi években, melyek a közösség fejlesztésén túl mind a gazdaság fejlesztését, erősítését célozzák, ezen belül a helyi termékek piacra jutását, népszerűsítését, egységbe foglalását és turizmus-fejlesztési programokat.

2013-2014-ben tagjainkkal közösen alakítottuk ki A Vidék Minősége – Éltető Balaton felvidékért Védjegyrendszert. Ez egy kettős rendszer, egyszer magában foglalja a vidék minősége logót, és megvan minden területnek a maga identitását kifejező logója is. Ez egy spanyol kezdeményezés volt, de már több országban működik, vagyis egyszerre funkcionál nemzeti – ernyő jellegű – és nemzetközi védjegyként is. A védjegy keretén belül az Éltető Balaton-felvidéki rendszerben jelenleg három szakmaspecifikus szektort alakítottunk, ezek az élelmiszer, kézműves- és kisipari termékek, illetve a turisztikai (szálláshely, vendéglátás, kereskedelem) szolgáltatások. Összességében jelenleg 71 védjegyesünk van, és folyamatosan bővítjük a kört. Az ő bemutatásukra és a védjegy ismertetésére honlapot is működtetünk a www.eltetobalatonfelvidek.hu oldalon.

Kialakítottunk egy egységes arculatot. Aki védjegyessé válik, megkapja a logót, használhatja az arculati elemeinket. Nem kötelező, de nagyon sokan örülnek neki és használják is, főleg azok a kistermelők, akiknek még nem volt saját, kialakult arculata. Mi ezt a megfelelőség esetén tagdíjak fejében biztosítjuk nekik.

Milyen feltételeknek kell megfelelni az új belépőknek? Milyen időközönként kell megújítaniuk a használati jogot?

Az Éltető Balaton-felvidéknek összesen 134 alapító tagja volt, vállalkozások, önkormányzatok és civil szervezetek fogtak össze. Az egyesületi taggá válás alapja a célokkal való azonosulás. A tagságot tagfelvételi nyilatkozattal és 2 tag ajánlásával lehet kérni. A védjegyessé válás folyamata ettől természetesen eltérő. Védjegyessé az válhat, aki megfelel a minősítési szabályzatrendszernek, amely a www.eltetobalatonfelvidek.hu honlapunkon is olvasható. Abban részletesen le van írva, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy megkapják a védjegyet. Négy alapvető területen kell megfelelni a szempontoknak: a környezeti, társadalmi, gazdasági felelősségvállalás körében és a szakmaspecifikus területeken. Magyarországon rajtunk kívül három vidékfejlesztési csoport működik; az Alpokalja-Fertő-táj környékén, a Börzsöny-Cserhát területén és a Bakonyban. Ezek a csoportok ugyan mind a saját térségükért dolgoznak, de szorosan együttműködnek velünk is. Minden térségnek van saját minősítési rendszere, amelynek alapján a felvétel történik.

Az Éltető Balaton-felvidék Egyesületbe folyamatosan, míg a védjegy használatához minden év áprilisig lehet jelentkezni (ezen a telefonszámon: +36 87/350-111). Van úgy, hogy mi keresünk meg kistermelőket, ha találkozunk velük különböző vásárokon, de mára már jellemzően maguktól jelentkeznek. Első körben egy adatlapot kell kitölteni, amelynek segítségével a részletes, teljes termelési rendszerről, beszállítórendszerről, a jelenlegi adottságokról és kapacitásról kapunk információt. Ezután valamelyik kollégánk és a Térségi Védjegy Tanács egyik, a mindennapokban is termeléssel, szolgáltatással foglalkozó tagja gyakorlati minősítésre kimegy a helyszínre és felmérik a tevékenységet, tesztelik a minőséget és azt, hogy van-e környezeti, társadalmi, gazdasági felelősségvállalás, továbbá, hogy a termelő együttműködik-e másokkal. Bizonyos számú jelentkezés és szemle után összeül a Térségi Védjegy Tanács és döntenek az alkalmasságról.

Az, hogy milyen kritériumok alapján minősítünk, különböző szabályzatokba van rendezve – ezek elérhetőek a honlapunkon. Mindenkire vonatkoznak az általános szabályok és persze kidolgoztuk a szakma specifikus előírásokat is. Például, hogy csak azok használhatják a védjegyet, akiknek a székhelye, telephelye az egyesület illetékességi területén található. Vállalniuk kell, hogy népszerűsítik a védjegyes termékeinket – nem csak a sajátjukat –, így is erősítve az együttműködést, valamint hozzájárulnak a közös marketinghez és rendezvényeiken a többi védjegyest is népszerűsítik.

A védjegyet 5 év után felülvizsgáljuk, de a közösségünk visszajelzései alapján évente szeretnénk monitoringozni a partnereket. Ennek a módszere még kialakítás alatt van, tervezünk közös rendezvényt, kóstolóprogramokat, de a kérdőíves felmérés és adatszolgáltatás bekérése is felmerült az ötletek között.

Milyen jogos elvárása lehet a fogyasztónak egy védjeggyel rendelkező termékkel vagy szolgáltatással szemben?

A Vidék Minősége Védjegy – ahogyan a védjegyek általában – egyfajta minőségbiztosítást, bizalmat jelentenek a vásárlók, fogyasztók számára. A mi védjegyünk attól több, hogy nem csak nemzeti, hanem nemzetközi szintű, a közösségünk együttműködésével formálódott, mind a szabályzatok, mind az arculat tekintetében. A védjegyet használók megfelelnek az általános környezeti, társadalmi és gazdasági felelősségvállalást magában foglaló, általános érvényű védjegyszabályzatnak és ezen túlmenően az egyes termék- vagy szolgáltatáscsoportokra vonatkozó specifikus szabályoknak.

A termékek egyedileg sok üzletben elérhetőek már. Négy boltban azonban kiemelten kerülnek értékesítésre: a CBA-Príma Pék Üzletházban, Balatonakaliban, a Nagy Csemegeboltban Ukkon, Sümegen a Kamilla Kézműves Ajándékboltban, és Törökbálinton „Az én kis falum” reggeliző és kisboltban. Ezekben az üzletekben a termékek mellett az arculatunk is megjelenik. Önálló arculattal, de nagyon sok védjegyes terméket értékesít Budapesten a Balatoni Ízlelő is. Az üzleteken kívül a Művészetek Völgye Éltető Völgy udvarban, különböző vásárokon, és ahol csak lehet, megjelenünk közösen. Ez még jobban erősíti a térségi összefogást. A védjegyes arculatot igénylő üzletek köre is egyre bővül.

A védjegyrendszer segíthet abban, hogy kitolják, meghosszabbítsák a balatoni szezont?

Szeretnénk, ha egymással párhuzamosan tudnánk az értékesítést és a termelést is erősíteni, a fiatalok számára is még több munkahelyet teremteni, hogy ne csökkenjen folyamatosan a falvaink lakosságszáma. Emellett fontos, hogy idővel a pályázati forrásoktól függetlenül, önállóan tudjon működni ez a tevékenység. Felgyorsult világunkban sokat változtak a fogyasztói szokások, igyekszünk alkalmazkodni és még több üzletben megjelenni. A balatoni szezon meghosszabbítását a termelők és szolgáltatók közös kínálatainak, ajánlatainak kiépítésével, erősítésével tudjuk segíteni, ami természetesen szezonon kívül is elérhető. A működési területhez tartozó 60 településen kiemelten kezeljük a zöld turisztikai kínálat erősítését. Az általunk kialakított 160 települési jelentőségű túraútvonalra rászerveztük a védjegyes termelőket, szolgáltatókat és segítettük kialakítani csomagajánlataikat is. Ezek szintén segíthetik a szezonon kívüli időszakok kapacitás-kihasználtságának erősítését. Erre egy külön honlapot működtetünk: www.balatonfelvidekitura.hu.

Milyen a kapcsolat a védjegyet használók között?

A program alapja az együttműködés. A Védjegy szabályzatok és kapcsolódó arculat is a közös munka eredménye. A kialakított honlapon, marketing-anyagokon közösen jelennek meg a védjegyesek. Éves szinten 5-6 olyan rendezvényünk van, amelyeken a partnereink egy közös arculat alatt vehetnek részt, erősítve egymás szolgáltatását, színesítve a kiállítások termékskáláját. Az együttműködések erősödése megmutatkozik abban is, hogy termékcsomagokat alakítunk-alakítanak ki.

Vannak esetleg határokon átívelő terveik?

Több olyan védjegyes partnerünk is van, akiknek jól működő nemzetközi kapcsolatrendszerük van, folyamatosan szállítanak külföldi piacokra is. Természetesen vannak ilyen típusú terveink, hiszen már a védjegy programunk is egy spanyol- magyar nemzetközi program keretében valósult meg. Védjegyünket bejegyezték Magyarországon, az Európai Unió egészére vonatkozóan, ezen felül pedig Oroszországban és Ukrajnában is. A védjegyes termékek közül már számos áru nemzetközi piacon is megvásárolható. Ezeket jelenleg azok a vállalkozók tudják biztosítani, akik nagyobb mennyiségű termékkel rendelkeznek. A mennyiségi bővítés szintén fontos feladatunk annak érdekében, hogy a nemzetközi piacokon meg tudjunk jelenni.

Milyen megoldandó feladataik vannak?

Mivel a teljes rendszert az elmúlt két évben építettük fel, nagyon sok feladat vár még ránk. Ez egy olyan program, amit csak elkezdeni lehet, de befejezni nem, mert mindig újabb és újabb feladatok jönnek.

Ezek közül a legaktuálisabbak: további jelentkezők védjegyeztetése, felmerülő új szektorokhoz kapcsolódó szabályzatok megalkotása. Termékcsomagok ajándékcsomag-jellegű kialakítása. Folyamatos marketing biztosítása a védjegyes partnerek számára. A program monitoring feladatainak megszervezése. Egyelőre ott tartunk még, hogy a rendszer nem önfenntartó, így a további tevékenységekhez már nagyon várjuk a következő időszaki pályázati lehetőségeket. Egy nagyobb szervezést és támogatást igénylő, kis léptékű jellegű háztáji sertéshizlaló programot készítettünk elő, amelynek keretében 2 db, évi 5000 állategységes vágópontot és feldolgozót építünk meg a működési területen. Fontos, hogy a háztáji sertéshizlalási rendszerbe olyan gazdákat tudjunk bevonni, akik vállalják a teljes termékpálya nyomon követésében való részvételt és partnerséget a törzstenyészet biztosításától, a takarmányozástól a vágáson, feldolgozáson keresztül a kereskedelmi forgalomba helyezésig. Ez összességében egy nagyobb összefogást igénylő program, amiben partnerei vagyunk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának, a Pannon Egyetem Georgikon Karának és Nemesvámos Önkormányzatának is. A programot nemrég nyújtottuk be a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. Nagyon szeretnénk, ha kiemelt programként tudnánk rá támogatási forrást kapni, hiszen ez a maga nemében egyedülálló és más területekre, illetve termékpályára is jól alkalmazhatóak lesznek az itt megszerzett tapasztalatok.

Oszd meg: