Támogatási és pályázati lehetőségek

Itt olyan pályázatokról, illetve támogatási lehetőségekről tájékozódhat, amelyek a helyi termékek piacra jutását segíthetik.

 

Pályázat a „Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” elismerésre

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) pályázatot írt ki a „Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” elismerés elnyerésére.

KDHT_TMPályázatot nyújthatnak be a hagyományos és tájjellegű termékek érdekében kiemelkedő, példaértékű eredményt felmutató közösségek (települési és megyei önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint társadalmi szervezetek).

Előnyt élveznek azon pályázók, amelyek olyan hagyományos és tájjellegű élelmiszerek és mezőgazdasági termékek előállításában, forgalmazásában vagy népszerűsítésében vállalnak szerepet, amelyek földrajzi árujelző és/vagy védjegyoltalom alatt állnak, vagy amelyek esetében az uniós oltalmi eljárás folyamatban van. Többletpont jár azoknak a pályázóknak, amelyek a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben nevesített értéktárak valamelyikében (települési, tájegységi, megyei, ágazati értéktár) szereplő termékkel rendelkeznek.

Az FM számára kiemelkedően fontos kérdés a termelői közösségek szakmai támogatása mezőgazdasági termékeik és élelmiszereik eredetvédelmére irányuló kezdeményezéseikben. Ezért a hagyományos és tájjellegű termékek érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató közösségek elismerésére alapította meg a tárca a „Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” díjat 2016-ban.

A díj hozzájárul azon kormányzati célkitűzés megvalósításához, hogy egyre több hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termék és élelmiszer váljon eredetvédetté és ismertté a fogyasztók körében.

A pályázók közül a legjobb eredményt elérő pályázó részesül díjazásban. A győztes pályázó bronzból készült emlékplakettet, valamint elismerést igazoló okiratot kap.

A díjat a Terra Madre, a Hagyományos Terméket Előállító Közösségek Világnapja alkalmából a földművelésügyi miniszter adja át 2016. december 8-án.

A pályázati felhívás és a pályázati űrlap letölthető itt.

A kitöltött pályázati űrlapot nyomtatott formában (2 példányban) és elektronikusan is be kell nyújtani a kozossegidij@fm.gov.hu elektronikus levélcímre.

A pályázatok beküldési határideje (postabélyegző kelte): 2016. november 23. szerda

További részletek: http://eredetvedelem.kormany.hu/kozossegi-dij-a-hagyomanyos-termekekert-dij-kdht-palyazat


HÍR védjegyprogram

A HÍR gyűjteményben szereplő termékek körének bővítését, valamint a hagyományos és tájjellegű termékek fogyasztói ismertségének növelését célzó program keretében a Minisztérium 2010 óta HÍR védjegy használati szerződést köt azokkal a termelőkkel, előállítókkal, illetve csoportosulásaikkal, amelyek a HÍR gyűjtemény követelményrendszerének megfelelő, hagyományos és tájjellegű terméket állítanak elő.

A HÍR védjegy használati jog elnyerésére a Minisztérium pályázati rendszert (a továbbiakban. HÍR pályázat) működtet, amelyre a jelentkezés folyamatos.

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton vagy személyesen 1 eredeti és 1 másolati példányban kérjük benyújtani, valamint a postai feladást vagy a személyes benyújtást követően elektronikus formában (valamennyi dokumentumot Word formátumban, a képeket jpg formátumban) kérjük a hir@fm.gov.hu e-mail címre is megküldeni.

A pályázatot tartalmazó zárt borítékon kérjük a következő szöveg feltüntetését: „HÍR pályázat”.

A pályázatok benyújtásának helye:
Földművelésügyi Minisztérium
Eredetvédelmi Főosztály, HÍR titkárság
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
hir@fm.gov.hu

A pályázat benyújtásának helyét megjelölő információkat követően kérném KÜLÖN feltüntetni, és külön-külön feltölteni az alábbiakban megjelölt és jelen levélhez csatolt dokumentumokat a következőképpen:

Letölthető dokumentumok:

A HÍR védjegypályázathoz kapcsolódó dokumentumok:
Aktuális HÍR pályázati felhívás (HÍR_palyazati_felhivas_2015)
Jelentkezési lap (Jelentkezesi_lap_HIR_2015)
Termékleírás minta (MINTA_termékleírás_2015)

További információk a HÍR Facebook oldalán is elérhetőek.


 Tanyafejlesztési program

A 2015. évi Tanyafejlesztési Programhoz kapcsolódó pályázati felhívás várhatóan április végén fog megjelenni. Előreláthatóan a 2013. évi Tanyafejlesztési Programhoz hasonlatos célterületek kerülnek meghirdetésre, így ismét támogatni tudjuk a helyi termékek fejlesztését is.

A helyi termékek fejlesztésére támogatást nyerni alapvetően két célterületen belül nyílik lehetőség. Támogatás vehető igénybe a tanyák, valamint a tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (2. célterület), valamint a tanyával nem rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet igazoltan nem folytató tanyán élő lakosok számára gazdaság indításához (3. célterület).

Közvetetten az egyes helyi termékek fejlesztéséhez a Tanyafejlesztési Programon belül e két célterület minden maghatározott célja hozzájárul. Célzottan elősegíti a helyi termékek fejlesztését a szaporítóanyag vásárlására, beszerzésére; az állatállomány kialakítására, bővítésére; valamint a tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére elnyerhető támogatás. A helyi termék marketing fejlesztéséhez kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére van lehetőség.

Bízunk abban, hogy a Program keretén belül a jövőben is támogathatjuk a gazdák munkáját, és elősegíthetjük a helyi termékek fejlődését.

Földművelésügyi Minisztérium
Agrárfejlesztési Főosztály
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Tanyareferens: Marton Judit
judit.marton@fm.gov.hu

További információk a programmal kapcsolatban a következő linken érhetők el


Nemzeti Parki Termék

Nemzeti Parki Termék Védjegy célja

A természetvédelmi oltalom alatt álló területeken működő helyi vállalkozások, gazdálkodók, gazdálkodó szervezetek támogatása, eladásra szánt termékeik megbecsülésének növelése, piaci lehetőségeinek bővítése érdekében kezdeményezte a Nemzeti Parki Termék védjegy életre hívását a Minisztérium.

Kik és milyen termékek kaphatják?

A védjegy használatát szolgáltatók, termelők egyaránt elnyerhetik az igazgatóságok pályázati kiírásai alapján. A védjeggyel kizárólag a védett természeti területeken, vagy Natura 2000 területeken megtermelt olyan termékek és szolgáltatások láthatók el, amelyek megfelelnek a tanúsítványi feltételeknek.

A termékekkel kapcsolatosan alapvető elvárás, hogy elsősorban helyi nyersanyagokból készüljenek, és túlnyomóan ne tartalmazzák tájidegen, illetve termőhelyidegen növény vagy tájidegen vadon élő állat származékát. Kiemelt szempont, hogy a termék minőségével, megjelenésével vagy más kivételes tulajdonságával jól reprezentálja a térség természeti, táji és kulturális sajátosságait, továbbá a pályázó a tevékenységét, a helyi hagyományokra és helyi sajátosságokra, a térség munkaerő kínálatára alapozva végezze. A védjegy használati jogának odaítélésekor figyelemmel kell lenni arra is, hogy a pályázó tevékenysége mintaértékű legyen más termelők, szolgáltatók részére.

Hogyan lehet kiérdemelni?

A nemzeti park igazgatóságok a működési területükön belül pályázat alapján engedélyezik a kiegészített védjegy használatát olyan természetes személyek, gazdálkodó szervezetek és vállalkozások részére, amelyek tevékenységüket védett természeti területen, vagy Natura 2000 területen végzik.

A pályázatokat a nemzeti park igazgatóságok írják ki. A bírálatot a Nemzeti Parki Tanúsítványi Bizottság (NPTB) végzi. A Bizottság minimum 3, maximum 10 tagból áll, amelynek tagjait a nemzeti park igazgatója kéri fel. Az NPTB elnöke az igazgató. Tagjai lehetnek a helyi termelők és szolgáltatók, valamint a helyi civil szervezetek képviselői, önkormányzatok, kamara képviselői, elismert szakemberek. A védjegy használatának jogát az igazgatóságok legfeljebb 5 évre engedik át a termelőknek.

Miért volt fontos bevezetni:

A védjegyrendszer életre hívása a térségi szereplőkkel való együttműködés erősítésének újabb fejezete. A védjegy fel akarja hívni a figyelmet arra is, hogy a természet védelme milyen rendkívüli értékek megőrzéséhez, előállításához járul hozzá.
A védjegy a vásárlók és fogyasztók számára garanciát jelent, hogy a termék, szolgáltatás az adott régióból származik, környezetkímélő módon előállított, jó minőségű, és az adott területhez közvetlenül kapcsolódik.

A védjegy nem titkolt célja, hogy a természeti erőforrások fenntartása és védelme mellett hozzájáruljon a térségi ökoturizmus minőségi fejlődéséhez, a helyi termékek megismertetésével, a helyi gazdasági lehetőségek kiaknázásával, a falusi önfoglalkoztatás fejlesztésével. A védjegy bevezetésétől a környezettudatosság növelését, a térségi, természetvédelmi, vidékfejlesztési és gazdasági együttműködések erősítését várja a szaktárca, a védjegyrendszer működtetésében kulcsszerepet játszó nemzeti park igazgatóságokkal együtt.

A védjegyrendszer működtetése során a természetvédelmi szakterület további lehetőségekhez (promóció, megjelenés, árusítási lehetőség, stb.) kívánta juttatni a természetvédelmi oltalom alatt álló területekhez, értékekhez kötődő, azok védelmével összhangban előállított termékek előállítóit. Az elmúlt években számos országos (OMÉK, FeHoVa, Magyar Nemzeti Parkok Hete, Naturparkok és Nemzeti Parkok Ízei) és helyi rendezvényen nyújtottunk lehetőséget a védjegyesek bemutatkozásra.
Ezt a törekvésünket erősítette a védjegyes honlap (www.nemzetiparkitermek.hu) elkészítése, amely országos adatbázisként a védjegyesekről, termékeikről, az aktuális pályázatokról és rendezvényekről tartalmaz információkat, amelyekkel közelebb visszük a fogyasztókat a termelőkhöz. A tavalyi évben tízezres példányszámban elkészült a magyar és angol nyelvű védjegyes imázskiadványunk is.

A védjegyrendszer sikerességét bizonyítja, hogy ma már több mint 130 gazdálkodó 340 terméke viselheti méltón a Nemzeti Parki Termék védjegyet. A védjegyes termékkör folyamatosan bővül. A termékek között már szörpök, gyümölcslevek, pálinkák, borok, szalámik és kolbászok, kézműves termékek, lekvárok, mézek, sajtok és olyan különlegességek is helyet kaptak, mint például füstölt pisztráng, medvehagymás termékek, tökmagolaj és őrségi dödölle is. Az igazgatóságok területére látogatók most már olyan szálláshely szolgáltatást is igénybe vehetnek, amely ezzel a minősítéssel rendelkezik.

Ma már számos magyar és külföldi látogató keresi az adott régió helyi- és biotermékeit, a helyi termék-előállítókat, a település kézműves mestereit, azokat a termékeket, amelyek hagyományos értéket képviselnek. Nemzeti Parki Termékkel elsősorban az igazgatóságok látogatóközpontjaiban megtalálható árusítóhelyeken, helyi piacokon, rendezvényeinken és természetesen maguknál a termelőknél találkozhatunk.

Aki a védjegyet magán viselő terméket emel le a polcról – azon túl, hogy hazavihet egy szeletet a régió ízeiből, zamatából, örökségéből, hagyományaiból – azt a jóleső érzést is magáénak tudhatja, hogy választásával közvetetten a természeti értékek fenntartásához járult hozzá.

Az aktuális pályázati felhívásokat a nemzeti park igazgatóságok honlapján vagy védjegyes honlapunkon találhatják meg az érdeklődők.